Visitatie

Visitatie is een instrument waarmee corporaties verantwoording afleggen aan hun belanghebbenden over hun maatschappelijke prestaties.  De AedesCode verplicht leden om zich elke vier jaar (extern) te laten visiteren. In de visitatie verantwoorden corporaties hun gemaakte keuzes en hun maatschappelijke prestaties. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt en naar de borging van de kwaliteit van het intern toezicht. 

Methodiek

Velison Wonen heeft zich in 2016 laten visiteren. De visitatie is uitgevoerd door Ecorys volgens de Methodiek Maatschappelijke Visitatie versie 5.0.

Uitkomsten maatschappelijke visitatie

De uitkomsten van de visitatie gebruiken we als spiegel om te kunnen bepalen waar er zaken kunnen worden verbeterd. U kunt het visitatierapport inclusief de bestuurlijke reactie downloaden op deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden