Sociale huurwoning

Sociale huurwoning

De corporaties Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland bieden hun woningen aan via één systeem en één website: www.MijnWoonservice.nl. Via deze site kunt u zich inschrijven.

Woningzoekenden kunnen met vragen terecht bij het klantcontactcentrum van Woonservice op telefoonnnummer 0900-040 08 00.

Wat is een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. De meeste sociale huurwoningen in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland zijn in het bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website en om erop te reageren heeft u een inschrijving bij Woonservice nodig.

Eerst inschrijven 

Wilt u kans maken op een sociale huurwoning? Dan is het nodig dat u zich eerst inschrijft als woningzoekende.  Kandidaten worden op inschrijftijd geselecteerd. Inschrijftijd is de tijdsduur die wordt gerekend vanaf de datum van betaling van uw inschrijving. Degene met de langste inschrijftijd heeft de eerste keus. Let wel: kandidaten met een (stadsvernieuwings)urgentie gaan voor. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste indicatie voorrang op zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang op woningen die met voorrang worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.

Let op! Per 1 januari is het maximale jaarinkomen (belastbaar jaarinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 38.035. Lees hier meer over het maximale jaarinkomen.
 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden